Start: 31.08.2019, godz. 20:00
[ Sobótka Rynek]

Regulamin

6. Sobótczańska BONART Nocna Dziesiątka

W ramach biegu rezegrane będą:

Mistrzostwa Polski Par Małżeńskich w Biegu na 10 km
Mistrzostwa Garnizonu Wrocław w Biegu na 10 km
Mistrzostwa Gminy Sobótka w Biegu na 10 km

 

Regulamin

1. CELE:
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej;
– promocja Sobótki i okolic Ślęży;
– stworzenie dodatkowej motywacji biegania par małżeńskich w dowolnym wieku;
– ostateczny sprawdzian formy dla startujących w 37. Wrocław Maratonie 15 września 2019

2. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Klub Biegacza Sobótka, www.kbsobotka.pl, e-mail: biuro@kbsobotka.pl
Współorganizator:
– Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce;
– Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
Współpraca:
– Młodzieżowe Centrum Sportu we Wrocławiu;

3. TERMIN i MIEJSCE:
31.08.2019 (sobota), start o godz. 20:00.  Rynek w Sobótce
Biuro Zawodów w sali przy stadionie ŚOKSiR w Sobótce, ul. Św. Anny 12

4. TRASA:
10 km, 2 pętle po 5 km ulicami Sobótki. Nawierzchnia asfaltowa. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami. Atest PZLA.

Start biegu Rynek w Sobótce naprzeciwko Urzędu Miasta, w kierunku pl. Wolności.

 • przez Plac Wolności do ul. Chopina;
 • ul. Chopina;
 • skręt w lewo w ul. Turystyczną;
 • ul. Turystyczna;
 • skręt w lewo w ul. Świdnicką;
 • przy kościele św. Anny skręt w prawo w al. Św. Anny
 • nawrót przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej
 • na pl. Wolności skręt w prawo do Rynku
 • Rynek
 • skręt w prawo w ul. Św. Jakuba;
 • nawrót w dół na skrzyżowaniu z ul. Garncarską
 • ul. Kościuszki
 • w lewo przez Rynek

Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy – 32m.

5. UCZESTNICTWO:
Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 31.08.2019 ukończą 16 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Osoby w wielu poniżej 18 lat muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

6. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Zgłoszenia przez internet do dnia 24.08. 2019 w systemie DATASPORT, linki do portalu zapisów na stronach: www.maratonypolskie.plwww.datasport.pl lub www.kbsobotka.pl. Limit opłaconych zawodników – 500.
Wydawanie numerów, weryfikacja i ewentualne dodatkowe zgłoszenia w ramach ustalonego limitu (nie gwarantujemy wtedy pełnego pakietu startowego) możliwe będą Biurze Zawodów w Sobótce, ul. Św. Anny 12 na terenie stadionu ŚOKSiR w dniu startu w godz. 16:00 – 19:30

7. OPŁATA STARTOWA:
W wysokości 40 zł płatna do dnia 24.08.2019 w systemie płatności elektronicznych Datasport, na formularzu zgłoszeniowym.

Opłata startowa dla zawodników zarejestrowanych po dniu 24.08.2018 wynosi 50 zł i nie gwarantuje pełnego pakietu startowego.

Z opłaty startowej są zwolnieni zawodnicy kwalifikujący się do kategorii K70, M70 i starsi

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Pamiątkowa koszulka z materiału technicznego dodatkowo płatna – 30zł. Opłata z zaznaczoną koszulka to 70zł w terminie do 17.08.2018. Po tym terminie zgłoszenia tylko bez opcji z koszulką.

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI.

8. KLASYFIKACJE:
– klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn

– Klasyfikacja Mistrzostw Polski Par Małżeńskich. Klasyfikacja powstaje po zsumowaniu wyników pary z zastosowanie przeliczników WMA (Światowa Federacja Lekkiej Atletyki Master).

– wiekowa kobiet co 5 lat:
16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 i więcej lat;

– wiekowa mężczyzn co 5 lat
16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-80, 80 i więcej lat;

kategorie wiekowe ustalane są na podstawie roku urodzenia,

– klasyfikacja w kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka kobiet i mężczyzn.

– Klasyfikacja Mistrzostw Garnizonu Wrocław (tylko dla żołnierzy i ich rodzin z jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu Wrocław)

Klasyfikacja w następujących kategoriach wojskowych:

OPEN K – Kobiety

M – 20 – mężczyźni w wieku do 34 lat

M – 35 – mężczyźni w wieku 35-44 lat

M – 45 –mężczyźni powyżej 45 lat

 

 

9. KOMUNIKAT
Komunikat i zdjęcia z imprezy dostępne będą natychmiast on-line na stronie www.datasport.pl oraz w tym samym dniu na stronie www.maratonypolskie.pl i www.kbsobotka.pl.

10. NAGRODY:
Trzy pierwsze osoby w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki i nagrody.

Sześć najlepszych par małżeńskich otrzyma dyplomy i statuetki.

Trzy pierwsze osoby w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają dyplomy i pucharki lub statuetki.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe, specjalnie wykonane na tę okazję medale.

Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się na Rynku w Sobótce o godz. 22:00.

 1.  POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE:
  – Pomiar czasu z wykorzystaniem bezzwrotnych chipów umieszczonych w numerze startowym.
  – Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.
  – Ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować samodzielnie certyfikat ukończenia.
  – Organizatorzy zapewniają wodę mineralną na trasie i mecie.
  – Obowiązuje limit czasowy 1,5 godziny.
  – Uczestnik który nie dobiegnie do mety do godziny 21:30 zobowiązany jest zejść z trasy i poruszać się dalej zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
  – Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
  -Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

– Zawodnicy wyrażają zgodę na ewentualne poddanie się badaniom antydopingowym.
– Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych.
– Pisemne protesty przyjmowane będą Biurze Zawodów w czasie do 15 minut od zakończenia biegu, tj. do godz. 21:45. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego. Warunkiem wniesienia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 PLN.
-Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
– Zastrzegamy sobie prawo zmian w Regulaminie.
– Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Dyrektor Biegu: Antoni Stankiewicz, tel. 602251430, szef@antex.pl.

 

 

Partnerzy

lgd-slezanielogo-pzlamlogo-pzlalogo-dzlalogo-mcstwoja-sobotka

Patronat

radio-wroclaw-logo-2