Start: 18 września 2016 godz. 10:00
[ Sobótka Rynek]

Regulamin

REGULAMIN BIEGU 4. Sobótczańska Dziesiątka

Honorowy patronat:

Adam Kszczot Mistrz Europy i Wicemistrz Świata w biegu na 800m

W ramach Biegu odbędą się Mistrzostwa  Prawników w biegu na 10 km

UWAGA – niestety z powodów formalnych nie będzie Mistrzostw  Policji w biegu na 10 km!

1. CELE:
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej;
- promocja Sobótki i okolic Ślęży.

2. ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Klub Biegacza Sobótka, www.kbsobotka.pl, e-mail: biuro@kbsobotka.pl

3. TERMIN i MIEJSCE:
18 września 2016 (niedziela), start o godz. 10:00 Rynek w Sobótce
Biuro Zawodów w sali przy stadionie ŚOKSiR w Sobótce, ul. Św. Anny 12

4. TRASA:
10 km, 3 pętle po 3,33 km ulicami Sobótki. Nawierzchnia asfaltowa. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami.

Start biegu Rynek w Sobótce naprzeciwko Urzędu Miasta, w kierunku pl. Wolności.

 • przez Plac Wolności do ul. Chopina;
 • ul. Chopina;
 • skręt w lewo w ul. Turystyczną;
 • ul. Turystyczna;
 • skręt w lewo w ul. Świdnicką;
 • przez Plac Wolności do Rynku;
 • Rynek
 • skręt w prawo w ul.Św. Jakuba;
 • nawrót w dół na skrzyżowaniu z ul. Garncarską
 • ul. Kościuszki
 • w lewo przez Rynek

Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy – 28m.

5. UCZESTNICTWO:
Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 18 września 2016r. ukończą 18 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.

6. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Zgłoszenia przez internet do dnia 14 września 2016r. w systemie DATASPORT, linki do portalu zapisów na stronach: www.maratonypolskie.plwww.datasport.pl lub www.kbsobotka.pl. Limit opłaconych zawodników - 1000.
Wydawanie numerów, weryfikacja i ewentualne dodatkowe zgłoszenia w ramach ustalonego limitu (nie gwarantujemy wtedy pełnego pakietu startowego) możliwe będą Biurze Zawodów w Sobótce, ul. Św. Anny 12 na terenie ŚOKSiR:

W dniu startu w godz. 7:00 – 9:30

7. OPŁATA STARTOWA:
W wysokości 25 zł płatna do dnia 14 września 2016 r. w systemie płatności elektronicznych Datasport, na formularzu zgłoszeniowym.

Pamiątkowa koszulka z materiału technicznego dodatkowo płatna – 20zł. Opłata z zaznaczoną koszulka to 45zł w terminie do 2 września 2016. Po tym terminie zgłoszenia tylko bez opcji z koszulką.

Opłata startowa dla zawodników zarejestrowanych po dniu 14 września i w dniu zawodów wynosi 50 zł. i nie gwarantuje pełnego pakietu startowego.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI.

8. KLASYFIKACJE:
- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
- wiekowa kobiet co 5 lat:

18-25, 26-29, 30-35, 36-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70  i więcej lat;

kategorie wiekowe ustalane są na podstawie roku urodzenia,

- wiekowa mężczyzn

18-25, 26-29, 30-35, 36-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-80, 80 i więcej lat;

kategorie wiekowe ustalane są na podstawie roku urodzenia,
- klasyfikacja w kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka kobiet i mężczyzn.
- klasyfikacja Mistrzostw Prawników wg oddzielnego regulaminu.

 

9. KOMUNIKAT
Komunikat i zdjęcia z imprezy dostępne będą natychmiast on-line na stronie www.datasport.pl oraz w tym samym dniu na stronie www.maratonypolskie.pl i www.kbsobotka.pl.

10. NAGRODY:
Trzy pierwsze osoby w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki i nagrody.
Trzy pierwsze osoby w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki.
Nagrody nie dublują się – osoba dekorowana OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii. Nagradzani są wtedy kolejni zawodnicy.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe, specjalnie wykonane na tę okazję medale.
Uwaga – koszulki otrzymają tylko Ci, którzy zaznaczyli to w formularzu zgłoszeniowym i opłacili dodatkowe 20zł.
Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się na Rynku w Sobótce o godz. 12:30.

 1.  POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE:
  - Pomiar czasu z wykorzystaniem bezzwrotnych chipów umieszczonych w numerze startowym.
  - Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.
  - Ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować samodzielnie certyfikat ukończenia.
  - Organizatorzy zapewniają wodę mineralną na trasie i mecie.
  - Obowiązuje limit czasowy 1,5 godziny.
  - Uczestnik który nie dobiegnie do mety do godziny 11:30 zobowiązany jest zejść z trasy i poruszać się dalej zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
  - Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
  -Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Zawodnicy wyrażają zgodę na ewentualne poddanie się badaniom antydopingowym.
- Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych.
- Pisemne protesty przyjmowane będą Biurze Zawodów w czasie do 15 minut od zakończenia biegu, tj. do godz. 11:45. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego. Warunkiem wniesienia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 PLN.
-Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
- Zastrzegamy sobie prawo zmian w Regulaminie.
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Dyrektor Biegu: Przemysław Woźniak, tel. 728 959 200, przemo.wozniak@gmail.com,

Sędzia Główny: Andrzej Puchacz (apuch@poczta.onet.pl)

 

R E G U L A M I N

Mistrzostw Prawników na 10 km.

I. UDZIAŁ

W Mistrzostwach mogą wziąć udział absolwenci wydziału prawa lub prawa i administracji.
W ramach mistrzostw odbędą się Mistrzostwa Radców Prawnych i Komorników na 10 km, w formularzu internetowym zgłoszenia trzeba zaznaczyć stosowną opcję. Aplikanci Radcowscy i Komorniczy będą klasyfikowani odpowiednio wspólnie z Radcami Prawnymi i Komornikami.

Uczestnicy zobowiązani są posiadać podczas odbierania pakietów startowych ksero dyplomu ukończenia studiów na wydziale prawa lub prawa i administracji albo legitymacji (lub też zaświadczenia) potwierdzającej przynależność do korporacji prawniczej.

II. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Klasyfikacja indywidualna mężczyzn i kobiet: miejsca 1-3 puchary.

2. Kategorie wiekowe: miejsca 1-3 puchary.

K-20
K-30
K-40

K-50+

M-20

M-30

M-40

M-50+

kategorie wiekowe ustalane są na podstawie roku urodzenia,

3. Klasyfikacja Radców Prawnych i Komorników kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 puchary.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W pozostałych kwestiach nie objętych powyższym regulaminem obowiązuje regulamin biegu ogólnego Sobótczańska Dziesiątka.

 

 

 

 

Partnerzy

izba-komornicza-we-wroclawijustitia-polskaokregowa-izba-radcow-prawnych-we-wroclawiuzpprally-masterslogo_SOKSiR_Strona_1

Patronat

maratony-polskie radio-wroclaw-logo-2

Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, Instytucja zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

f-ue